Fotogaléria

Úvod Fotogaléria

Pomocou prepracovaného modulu "Galéria obrázkov" sem môžeš jednoducho vložiť obrázky, aby si ich návštevník stránky vedel pozrieť formou galérie. V module "Stránky" zase môžeš upraviť presne tento text tak, aby galériu popisoval čo najvýstižnejšie.